Free virtual keyboard online — virtual english keyboard www.keyboard.su
Virtual english keyboard. Virtual keyboard online


Làm thế nào tôi in văn bản của tôi

Nhấp vào nút «  print đánh máy» trên vùng văn bản

Lưu ý rằng chỉ có văn bản của bạn sẽ được in. Nếu không có bố trí trang

Vì vậy, bạn có thể ở khắp mọi nơi và bất cứ lúc nào gõ văn bản trên bất kỳ ngôn ngữ bằng bàn phím ảo của chúng tôi!


Sao chép vào clipboard

Đối với sự thoải mái của bạn, chúng tôi thêm liên kết đặc biệt menu bên dưới tiêu đề trang - — «  bản sao đánh máy» — - click vào nó và đánh máy của bạn văn bản sẽ được copyed để clipboard của bạn. Xin lưu ý rằng nếu bạn sử dụng không Explorer Internet sau đó bạn cần Flash player cho chức năng này để làm việc đúng.


Transliteration

Trong số những thứ khác, bạn có thể gõ bất kỳ văn bản trong hộp văn bản trên bàn phím của chúng tôi, và sau đó chuyển nó thành một cú nhấp chuột phiên. Để Latin trở thành Cyrillic bấm vào nút      , bên cạnh việc chuyển đổi ngôn ngữ ở phía bên phải của bàn phím ảo. Trong Cyrillic để trở thành Latin nhấn nút      , được đặt bên trái của «phím Shift» chính của chúng tôi bàn phím.


Free Counter Strike Source server
free dating chat - free dating
ties.su - how to tie a tie
What Is My IP Address?
Hot sex chat